Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Higieny Żywnosci, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
 

Wzory wniosków i formularzy

Druki wniosków do PPIS:


Bieżący nadzór sanitarny

 • Odbiór zakładu kosmetycznego, fryzjerskiego, solarium, itp. (druk / wzór)
 • Prolongata terminu wykonania obowiązków (druk / wzór)
 • druk - Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze (pobierz)
 • druk - Wniosek o wpis do rejestru (pobierz)
 • druk - Wniosek o wykreślenie z rejestru (pobierz)
 • druk - Wniosek o zatwierdzenia i o wpis do rejestru (pobierz)

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

 • zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania w trybie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) (pobierz)
 • wydanie opinii sanitarnej dot. dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego (zgłoszenie nie w trybie art. 56 ustawy
  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) (pobierz)
 • wydanie opinii sanitarnej do projektu budowlanego (pobierz)
 • wydanie zgody na zastosowanie materiałów lub wyrobów do uzdatniania i dystrybucji wody oraz na włączenie do eksploatacji sieci wodociągowej (pobierz)
 • wydanie zgody na zastosowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu (pobierz)
 • wydanie zgody na zastosowanie recyrkulacji powietrza w budynku zakładu opieki zdrowotnej (pobierz)
 • wydanie zgody na usytuowanie pieców i trzonów na paliwo stałe (pobierz)
 • wydanie zgody na usytuowanie tymczasowych ustępów publicznych nieskanalizowanych (pobierz)
 • wymagane dokumenty przy zawiadomieniu o zakończeniu budowy oraz wydania opinii dot. dopuszczenia do użytkowania obiektu. (pobierz)
 • wymagane dokumenty przy wydaniu opinii sanitarnej dotyczącej spełnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych (pobierz)

Formularze:


Epidemiologia

 • MZ-55_2014 - Tygodniowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę MZ-55 (do PPIS)
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_ZLK1 - form. zgłoszenia zachorowania na chorobę zakaźną (ogólny)
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_ZLK2 - form. zgłoszenia zachorowania na gruźlicę
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_ZLK3 - form. zgłoszenia zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_ZLK4 - form. zgłoszenia zachorowania na AIDS lub zgłoszenia zakażenia HIV
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_ZLK5 - form. zgłoszenia zgonu z powodu choroby zakaźnej
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_w01 - wywiad epidemiologiczny SARS (dla POZ)
  (pobierz)
 • Form_06a - NOP po szczepieiu BCG (do PPIS)
  (pobierz: doc/pdf)
 • Form_06b - NOP po szczepieniu innym niż BCG (do PPIS)
  (pobierz: doc/pdf)
 • Form_o01 - Raport AIDS objaśnienia 2013
  (wersja WORD)  (wersja PDF)
 • Form_r01-1 - Raport AIDS (dla lekarzy zgłaszających zachorowanie na AIDS lub zgon chorego na AIDS)
  (wersja WORD)  (wersja PDF)

Higiena Komunalna

 • Oświadczenie o uprawnieniu do wystąpienia z wnioskiem o ekshumację (pobierz)
 • Podanie o ekshumację (pobierz)
 • Załączniki do podania (pobierz)
 • Zezwolenie na dochowanie (pobierz)

Higiena Pracy - Choroby Zawodowe

 • Rozporządzenie RM w sprawie chorób zawodowych (pobierz)
 • Karta oceny narażenia zawodowego (pobierz)
 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (pobierz)
 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (pobierz)

Orzecznictwo i Próbobiorcy

 • Umowa na badanie próbek (pobierz)

Inne

 • o wydanie świadectwa jakości zdrowotnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością (pobierz)

PSSE
 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.
kwiecień 2017 r.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Rozp. MZ z 10 lipca 2013 r.
(Dz.U. 2013.848)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2016 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2017
Dz. Urz. MZ 2017.01 z 4 stycznia 2017 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujace od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 18.04.2017, 13:44
PSSE we Wrocławiu
Pobierz Firefoksa!
info