Menu
Strona główna
Oddział Epidemiologii
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży
Oddział Higieny Komunalnej
Oddział Higieny Pracy
Oddział Higieny Żywnosci, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Oddział Laboratoryjny
Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców
Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
Szczepienia
Zamówienia publiczne
Wykaz zbędnego/zużytego wyposażenia PSSE
Archiwum informacji
Praca
Ankieta
Kontakt
Wzory wniosków i formularzy
        Linki
Główny Inspektorat Sanitarny
Serwis Kąpieliskowy
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
Państwowy Zakład Higieny
Instytut Żywnosci i Żywienia
Polskie Centrum Akredytacji
BIP PSSE we Wrocławiu
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu

ul. Kleczkowska 20
50-227 Wrocław


tel. 71-329-58-43,   fax. 71-329-18-51

e-mail: psse.wroclaw@pis.gov.pl


Kancelaria czynna:

od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 - 15.00


Telefony alarmowe:

605-042-931 - sprawy z zakresu żywności
603-720-579 - sprawy z zakresu epidemiologii

800-060-800 - Ogólnopolska infolinia dot. środków zastępczych, tzw. "dopalaczy"


INFORMACJE I KOMUNIKATY


ALERT PPIS we Wrocławiu, dot. epidemicznego wzrostu zachorowań na WZW typu A.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, w sprawie rejestracji zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią.

Ocena obszarowej jakości wody produkowanej w roku 2015 przez wodociągi sieciowe funkcjonujące na terenie powiatu wrocławskiego.

Komunikat GIS w sprawie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

Zmiana adresu e-mail Oddziału Epidemiologii

EBOLA 2014 - INFORMACJE DOTYCZĄCE CHOROBY

Wytyczne w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach

Komunikat GIS dotyczący pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w Polsce.

WHO ostrzega przed doustnym przyjmowaniem preparatu Miracle Mineral Solution
(Miracle Mineral Supplement, MMS)!


Uchylenie decyzji GIS wstrzymującej obrót alkoholem wyprodukowanym w Republice Czeskiej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2015 r. - miasto Wrocław

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w I półroczu 2015 r. - powiat wrocławski


AKTUALNOŚCI


Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie.
Kampania "Stres w pracy? Nie, dziękuję!"
Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności


Wytyczne dla podróżnych dotyczące bezpiecznej żywności
PSSE
 
        Ważne
 
U W A G A !
ALERT PPIS we Wrocławiu,
dot. zachorowań
na WZW typu A.
Update 01/17.
Więcej...

G R Y P A,
P T A S I A   G R Y P A,
G R Y P A   Ś W I Ń
Więcej...
 
Patrz również
Aktualności Epidemiologiczne
 
Sposób postępowania z odpadami medycznymi.
Więcej...
- - - - - - - - - -
CHOROBA MENINGOKOKOWA
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 01 stycznia 2009 r.
NOWA USTAWA
O ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Nowe zasady zgłaszania zakażeń i chorób zakaźnych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Rozp. MZ z 10 lipca 2013 r.
(Dz.U. 2013.848)
Więcej...
- - - - - - - - - -
RAPORT roczny ZOZ za 2016 r.
Więcej...
Program Szczepień Ochronnych na rok 2017
Dz. Urz. MZ 2017.01 z 4 stycznia 2017 r.
Więcej...
- - - - - - - - - -
Nowe formularze meldunku MZ-55 (zgłoszenie grypy) obowiązujace od stycznie 2014 roku
Więcej...
- - - - - - - - - -
Wytyczne Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii dla lekarzy POZ w sprawie prawidłowej diagnostyki KRZTUŚCA i zgłaszania rozpoznanych zachorowań organom państwowej inspekcji sanitarnej
Więcej...
- - - - - - - - - -
Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego
o dostępności diagnostyki laboratoryjnej oraz zasadach nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami
KORONAWIRUSEM - Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
Więcej...
- - - - - - - - - -
Komunikat Krajowego Konsultanta ds. Chorób Zakaźnych w sprawie wzrostu liczby zachorowań na dengę
Więcej...
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
Instrukcje w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA KIEROWNICY ZOZ
ZMIANY OD 26.02.2011 r.
(dotyczy "Programu dostosowania ZOZ")
Więcej...
- - - - - - - - - -
KSIĄŻECZKI ZDROWIA
(badania) do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Więcej...
- - - - - - - - - -
UWAGA!!!
Od 14.05.2007r. zmiany wzorów wniosków o wydanie opinii na uruchomienie praktyk lekarskich, ZOZ.
Więcej...
 
Wskazówki do interpretowania przepisów art. 11, 12, 17, 18, 19 oraz 20 Rozporządzenia Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ustanawiającego Ogólne Zasady i Wymagania Prawa Żywnościowego, Powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego Procedury w zakresie Bezpieczeństwa Żywności
Więcej w załaczniku
(pdf - 244 kB)
 
Aktualizacja strony - 4.05.2017, 11:00
PSSE we Wrocławiu
Pobierz Firefoksa!
info